Zahlavi

O soutěži

Studentská soutěž Nakladatelství Academia vznikla v roce 2012. Je určena studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem soutěže je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy.

Pořadatel soutěže
Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže je Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v. v. i., Divize Academia nakladatelství.

Soutěžní kategorie
Soutěž probíhá ve třech soutěžních kategoriích: Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy. Do těchto soutěžních kategorií je možné přihlašovat magisterské diplomové práce obhájené v daném soutěžním období s hodnocením výborně.

Porota složená z předních představitelů české vědy vybírá v každé soutěžní kategorii jednu vítěznou práci. Porotci hodnotí nejen faktickou správnost, ale také čtivost a schopnost upoutat čtenáře.

Cena pro vítěze soutěže
Vítězné diplomové práce budou vydány knižně pod hlavičkou Nakladatelství Academia.

Mezi autorem vítězného rukopisu a vyhlašovatelem soutěže bude uzavřena bezvýhradní licenční nakladatelská smlouva, v níž se vyhlašovatel soutěže zaváže, že rukopis na základě bezplatné licence poskytnuté mu autorem rukopisu vydá na své náklady do jednoho kalendářního roku od zveřejnění výhry jako neperiodickou publikaci v edici zřízené k tomuto účelu v minimálním nákladu 100 kusů. Publikace bude nabízena ve všech knihkupectvích Academia a na e-shopu Nakladatelství Academia.