Zahlavi

Ocenění pro Josefa Vacka a knihu Sexuální delikty před Apelačním soudem v letech 1687–1727

27. 10. 2023

Vítězství ve Studentské soutěži přineslo Josefu Vackovi další významná ocenění.

Úplně na začátku byla autorova mimořádná magisterská práce Constitutio Criminalis Josephina a jeho vliv na rozhodovací praxi Apelačního soudu: Sexuální delikty v letech 1687—1727 obhájená na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, která byla v roce 2019 přihlášena do 8. ročníku Studentské soutěže. V konkurenci dalších, nesmírně kvalitních 37 diplomových prací přihlášených do kategorie Humanitní a společenské vědy, se stal Josef Vacek jasným vítězem.

 

V roce 2021 vyšla vítězná práce pod názvem Sexuální delikty před Apelačním soudem v letech 1687–1727 již v knižní podobě. A brzy následovala další ocenění. V roce 2022 získal Josef Vacek Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy a také cenu Praemium excellentiae za vynikající výsledek tvůrčí činnosti udělenou děkanem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2023 úspěch završilo umístění v Soutěži vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově.