Zahlavi

Známe vítěze 11. ročníku

20. 09. 2023

Slavnostní vyhlášení výsledků 11. ročníku soutěže proběhlo 18. září 2023 v budově Akademie věd ČR. Odborná porota vybírala ze 40 přihlášených diplomových prací.

V kategorii Humanitní a společenské vědy zvítězila Zdeňka Horáčková s prací Spor o Piombino a jeho reflexe na císařském dvoře obhájenou na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice.
Vítězem kategorie Vědy o živé přírodě a chemické vědy je Jan Vařeka s prací Vztah exteriéru, výskytu klinické mastitidy a somatických buněk u holštýnského skotu. Práce byla obhájena na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze.
V kategorii Vědy o neživé přírodě se vítězem stal David Ticháček s prací Aspekty svícení ve virtuálním prostoru. Práci autor obhájil na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze.