Zahlavi

Vyhlašujeme 11. ročník soutěže

27. 09. 2022

Zveme vás k účasti na 11. ročníku soutěže, který právě vyhlašujeme.

Magisterské práce obhájené v termínu 16. 10. 2021 až 31. 10. 2022 můžete přihlašovat až do 15. 11. 2022.

Opět budeme soutěžit ve třech kategoriích: Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy.

Podmínky a podrobnosti najdete ve stanovách soutěže: https://soutez.academia.cz/cs/aktualni-rocnik/stanovy-a-podminky-ucasti/.

Můžete se obrátit také na kontaktní e-mail: povysilova@academia.cz. Těšíme se na každou přihlášenou práci.