Předsedou poroty je Prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc., FEng., dr. h. c.

 

Porotci v jednotlivých kategoriích

Humanitní a společenské vědy

Doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR)

PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D. (Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR)

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c. (Historický ústav Akademie věd ČR)

PhDr. Petr Šámal, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR)

 

Vědy o neživé přírodě

Prof. Ing. Zdeněk Janout, CSc. (Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze)

Prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc., FEng., dr. h. c. (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze)

Ing. Vlastimil Matějec, CSc. (Ústav fotoniky a elektroniky Akademie věd ČR)

Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D. (Fakulta dopravní ČVUT v Praze)

 

Vědy o živé přírodě a chemické vědy

RNDr. Miloš Anděra, CSc. (Národní muzeum)

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc., dr. h. c. (Biologické centrum Akademie věd ČR)

Mgr. Věra Hroudová (Přírodovědecká fakulta UK)

Prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK)

RNDr. Radek Mikuláš, DSc. (Geologický ústav Akademie věd ČR)

Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR)

RNDr. Jana Šrotová (šéfredaktorka časopisu Živa)