Zahlavi

Vyhlášení výsledků 9. ročníku proběhne v náhradním termínu

10. 03. 2021

Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci na jaře, kterou provázela řada omezení, bylo vyhlášení výsledků 9. ročníku Studentské soutěže přesunuto na náhradní podzimní termín. Slavnostní vyhlášení proběhne v budově Akademie věd České republiky 1. října 2021. Děkujeme za pochopení.

V 9. ročníku byly hodnoceny práce obhájené v termínu 15. 10. 2019 až 31. 10. 2020. Odborná porota hodnotila 33 přihlášených prací.