Zahlavi

Vyhlašujeme 10. ročník Studentské soutěže

04. 06. 2021

Jubilejní desátý ročník Studentské soutěže byl vyhlášen! Do aktuálního ročníku je možné přihlašovat magisterské diplomové práce obhájené v termínu 1. 11. 2020 až 15. 10. 2021. Práce budou hodnoceny v tradičních soutěžních kategoriích – Humanitní a společenské vědy, Vědy o živé přírodě a Vědy o neživé přírodě a chemické vědy.

Více informací a podmínky účasti:

Aktuální ročník - Studentská soutěž Nakladatelství Academia (avcr.cz)